Noutăţi
Locaţie      Contact      Menţiuni legale      |    Facebook    LinkedIn    LinkedIn    |    DE   EN   RO
d e s k
Deutsches und europäisches Sprach- und Kulturzentrum
Centrul de limbă şi cultură germană şi europeană
Német és európai nyelvek és kulturális központ
German and European Language and Culture Center
 
Niveluri

0 - Fără cunoştinţe:

Studentul nu are nici un fel de cunoştinţe în limba straină.


A1 - Nivelul introductiv:

Studentul poate înţelege şi utiliza expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva şi să pună unei persoane întrebări care o privesc (locuinţă, relaţii, ce îi aparţine...). Poate să răspundă aceluiaşi tip de întrebări. Poate comunica simplu dacă interlocutorul vorbeşte lent şi distinct şi se arată cooperant.


A2 - Nivelul intermediar:

Studentul poate înţelege fraze izolate şi expresii frecvent folosite în relaţia cu domeniile imediate de prioritate (informaţii personale sau familiale, cumpărături, mediul înconjurător apropiat, muncă). El poate comunica în situaţii simple şi obişnuite, care nu cer decât un schimb de informaţii simplu şi direct, pe subiecte familiare şi obişnuite. Poate descrie cu mijloace simple familia sa, mediul său înconjurator şi evocă subiecte familiare şi obişnuite sau care corespund nevoilor imediate. Candidatul poate să redacteze o scrisoare personală foarte simplă.


B1 - Nivel de baza:

Studentul poate înţelege punctele esenţiale când este utilizată o limbă clară şi standard şi când este vorba de lucruri familiare în muncă, la şcoală, în timpul liber... Poate să se descurce în cea mai mare parte din situaţiile întâlnite în călătorie în regiunea în care limba este vorbită. Poate să producă un discurs simplu şi coerent pe subiecte familiare şi în domenii de interes. Poate povesti un eveniment, o experienţă sau un vis, să descrie o speranţă sau un ţel şi să expună pe scurt motivele sau explicaţiile pentru un proiect sau o idee.


B2 - Nivelul avansat sau independent:

Studentul poate înţelege continutul esenţial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, inclusiv o discuţie tehnică în specialitatea sa. El poate să comunice cu un grad de spontaneitate şi cu uşurinţă, precum o conversaţie cu un locutor nativ, care nu comportă tensiuni nici pentru unul, nici pentru celălalt. El poate să se exprime într-un mod clar şi detailat asupra unei mari game de subiecte, să emită păreri asupra unui subiect de actualitate şi să expună avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.


C1 - Nivelul autonom:

Studentul poate înţelege o mare gamă de texte lungi şi exigente, precum şi să sesizeze semnificaţii implicite. El poate să se exprime spontan şi cursiv, aproape fără să pară că îşi caută cuvintele. Poate utiliza limba într-un mod eficient şi suplu în viaţa socială, profesională sau academică. Poate să se exprime asupra unor subiecte complexe, într-un mod clar şi bine structurat, şi să îşi manifeste controlul uneltelor de organizare, de articulare şi de coeziune a discursului.


C2 - Nivelul stăpânire:

Studentul poate înţelege, fără efort, practic orice citeşte sau aude. Poate restitui fapte şi argumente din diverse surse scrise şi orale, rezumându-le într-un mod coerent. Poate să se exprime spontan, foarte curgător şi într-un mod precis şi poate să facă distincţie între nuanţe fine de sens, în raport cu subiectele complexe.