Noutăţi
Locaţie      Contact      Menţiuni legale      |    Facebook    LinkedIn    LinkedIn    |    DE   EN   RO
d e s k
Deutsches und europäisches Sprach- und Kulturzentrum
Centrul de limbă şi cultură germană şi europeană
Német és európai nyelvek és kulturális központ
German and European Language and Culture Center
 
Cursuri pentru companii

 • Cursuri personalizate de formare profesională a angajaţilor în domeniul competenţelor lingvistice (în germană, engleză şi franceză) şi a abilitaţilor comunicative

 • Oferim un grad înalt de flexibilitate în ceea ce priveşte:
  • programul de studiu al cursurilor (orele si zilele) precum şi durata şedintelor
  • durata cursurilor
  • tematica abordată
  • metodele de predare
  • locaţia

 • Metode:
  • activităţi interactive
  • simularea de situaţii reale
  • jocuri de rol
  • chestionare şi activităţi de comunicare
  • dobândirea şi consolidarea de cunoştiinţe gramaticale, de lexic şi epic

 • Imagini de la cursurile desk pentru companii