Noutăţi
Locaţie      Contact      Menţiuni legale      |    Facebook    LinkedIn    LinkedIn    |    DE   EN   RO
d e s k
Deutsches und europäisches Sprach- und Kulturzentrum
Centrul de limbă şi cultură germană şi europeană
Német és európai nyelvek és kulturális központ
German and European Language and Culture Center
 
Germană medicală

 • Ţelul: dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu medicii, cadrele medicale şi pacienţii vorbitori de limbă germană

 • Metode:
  • însuşirea vocabularului, terminologiei şi expresiilor idiomatice medicale
  • jocuri de rol - consultarea bolnavului în cadrul examenelor clinice, întocmirea foii de observaţii etc.
  • înţelegerea şi redactarea rapoartelor medicale şi a studiilor de caz

 • Cine vă va îndruma: traineri vorbitori nativi de limbă germană cu atestat de predare şi examinare a medicilor şi cadrelor medicale

 • Organizarea:
  • participanţii trebuie să posede cel putin nivelul B 1.2 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi
  • înainte de începerea cursului se face o testare preliminară pentru a crea grupe cu nivel al cunostiinţelor cât mai omogen
  • număr minim de participanţi: 8